Barbicide Dezinfectant Concentrat Lichid 500 ml - Geolenn

Barbicide Dezinfectant Concentrat Lichid 500 ml

60,00 lei

Prețul include TVA

Descriere

Dezinfectant concentrat lichid pentru dezinfectarea suprafețelor, instrumentelor și a obiectelor din spații instituționale, private și publice, zone de servicii destinate populației, zone de produse alimentare și băuturi, centre sportive și comunitare, spații de igienă locale și alimentare, în facilități farmaceutice și cosmetice (de exemplu, saloane înfrumusețare, bronzare și masaj, de piercing și tatuaje etc.) (TP2).

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P305 + P351 + P338 ÎN

CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face

cu ușurință. Continuați să clătiți. P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P391 Colectați scurgerile de produs.

CONCENTRAȚIA SOLUȚIEI DE LUCRU: EFICACITATE ÎN CONDIȚII DE MURDĂRIE:

2% (20 ml în 1 L apă), timp de 5 minute - efect bactericid și levuricid;

5% (50 ml în 1 L apă), timp de 60 minute - efect virucid.

UN 1903 // AVIZ NR. 5422 BIO/02/12.24

EFICACITATE ÎN CONDIȚII DE MURDĂRIE:

Bactericidă: 1%, 2%, 5 minute, 20 °C;

Levuricidă: 1%, 3%, 5 minute, 20 °C

Virucidă: Adenovirus, Murine Norovirus,

Poliovirus - 5%, 5 minute, 20 °C și Poliovirus,

Adenovirus - 5%, 60 minute, 20 °C.

CONCENTRAȚIA SOLUȚIEI DE LUCRU

2% (20 ml în 1 L apă), timp de5 minute - efect bactericid și levuricid;

5% (50 ml în 1 L apă), timp de60 minute - efect virucid.

Recomandat pentru utilizarea în saloanele de frizerie-coafură, manichiură-pedichiură, centre wellness și de bronzare.

Nu este destinat suprafețelor care vin în contact cu alimentele, băuturile sau furajele. Nu este destinat utilizării în unitățile sanitare. Diluați produsul în apă pentru a obține concentrația soluției de lucru necesară, în funcție de efectul biocid urmărit.

Curățați mai întâi suprafețele și obiectele care trebuie dezinfectate. Aplicați soluția obținută prin pulverizare, ștergere sau imersie. Lăsați să acționeze timpul de contact necesar, apoi clătiți cu apă curată și lăsați să se usuce.

Simptome și măsuri de prim ajutor:

Contact cu ochii/pielea: Provoacă iritații. Clătiţicu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. 

Încaz de iritații, consultați un oftalmolog/medicul.

Ingerare: Clătiţi gura bine cu apă. Nu provocați voma. Beți imediat un pahar cu apă.

Manipulare și depozitare:

Se va păstra la distanță de mâncare, băutură, inclusiv cele pentru animale. A nu se amesteca cu alte produse. Păstrați numai în recipientul original închis, la rece, într-un loc uscat și bine aerisit, departe de surse de căldură și de razele soarelui. A se feri de acizi.

Instrucțiuni de eliminare: Conținutul concentrat sau ambalajul contaminat trebuie eliminat

de o companie autorizată. Eliminarea deșeurilor în canalizare nu este recomandată. Nu lăsați să suprafață sau în ape freatice. Ambalajelor curățate

Schimbați soluția zilnic sau ori de cate ori observați că este murdară.

Recenzii

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)